Ανακαίνιση διώροφης κατοικίας στην Βάρκιζα.

Μετεγκατάσταση εργοστασίου κυλίνδρων βαθυτυπίας.
18 Μαρτίου 2020

Μετά από επιθυμία του πελάτη , μελετήσαμε την αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης με κλιματισμό.
Τοποθετήσαμε MULTI DAIKIN με μονάδες δαπέδου δύο κατευθυνσεων.

0