Αντικατάσταση αντλιών θερμότητας

Ανακατασκευή κλιματισμού σε γυμναστήριο στην Ηλιούπολη
18 Μαρτίου 2020

Όταν η παλαιότητα των μηχανημάτων και το κόστος συντήρησης τους αντισταθμίζετε με την προμήθεια και αντικατάσταση ενός νεότερου και ποιο αποδοτικού μηχανήματος, σας παρέχουμε την λύση.

0