Συμβόλαια συντήρησης

 

Συμβόλαια συντήρησης

 

Το Συμβόλαιο Συντήρησης είναι το ετήσιο κόστος συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων σε 12 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία καταβολη το ποσό των 40,00ευρώ.
Κατα την απόφασή σας να συντηρήσετε τα κλιματιστικά της εταιρία σας, αντί να καταβάλετε το ποσό σε μία χρηματική συναλλαγή, το διαιρούμε σε 12 χρηματικές συναλλαγές και αντίστοιχα γίνονται και οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης.

 

Η διαρκής εμπιστοσύνη των πελατών μας , πηγή ενέργειας στη δουλειά μας.

 

Gallery

0